Hem

Hemsidan som underlättar för er Bostadsrättsförening

Hemsidan är enkel att arbeta med och innehåller många uppskattade smarta funktioner som hjälper er bostadsrättsförening.

Hemsidan innehåller en mängd olika standardfunktioner. Utöver dessa kan man beställa anpassade funktioner och man kan även beställa funktioner som är anpassade till bara er förening. Även SSL certifikat ingår som standard för er domän. Det innebär att all dataöverföring för både hemsida och e-post sker över säkert https-protokoll.

Med vår webbplattform kommer kommunikationen i bostadsrättsföreningen bli smidigare. Styrelsen slipper springa runt och dela ut lappar, påminna medlemmar om olika datum och jaga de som inte dyker upp. Istället läggs allt upp på intranätet och påminnelser skickas enkelt ut via e-post eller SMS.

Bokningsfunktion

Samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen kan på ett tydligt sätt se vilka tider som är bokade och vilka regler som gäller. För att inte utesluta medlemmar som inte har tillgång till internet eller tycker att det är svårt kan styrelsen bestämma vilka dagar som bokas via hemsidan och vilka som ska bokas genom det gamla systemet. Styrelsen kan också ställa in vilka tider utrymmen är bokningsbara, vilka tidsintervall som gäller och hur många bokningar en medlem kan ha samtidigt. Bokningsfunktionen är ett avancerat tillägg och kan anpassas till att boka olika resurser som finns. T.Ex Tvättstuga, övernattningslägenhet, gemensamhetslokal osv

 Läs mer om bokningsfunktionen

Styrelselogg

Det finns en funktion där styrelsen smidigt kan föra en logg över händelser eller möten i föreningen som kanske inte protokollförts. Här är det också möjligt att lägga upp dokument som bara ska vara tillgängliga för styrelsen. Med hjälp av styrelseloggen är det enkelt att organisera styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen och nya styrelsemedlemmar sätter sig lätt in i vad som hänt innan de kom med i styrelsen. Styrelseloggen hjälper styrelsen att samla ihop material och information så att inget missas eller tappas bort. För styrelsen finns en egen kalender där styrelsen kan lägga in möten som bara berör styrelsemedlemmarna.
Läs mer om styrelseloggar

Medlemsförteckning

Lär känna din granne. För att medlemmarna i bostadsrättsföreningen ska kunna lära känna varandra lite bättre har vi skapat en egen sida till varje medlem där det är möjligt att kort beskriva sig själv, lägga upp en bild och kanske information om vem man bor med. Dessutom kan man lägga till kontaktuppgifter här så att man enkelt kan nås av styrelsen eller andra medlemmar i bostadsrättsföreningen. Alla har väl någon gång undrat över vem som bor mittemot och vad hon eller han har för intressen eller jobbar med. Det kan vara trevligt för en ny medlem att få en snabb överblick över vilka andra som bor i huset. Det blir lätt att skicka ett meddelande eller ett sms om man vill ha kontakt av någon orsak. Vi tror att medlemsprofilerna kommer att leda till en trevligare förening och boendemiljö!
 Läs mer om medlemsprofil

Kalender

Med kalendern så slipper medlemmar i bostadsrättsföreningen ringa styrelsen eller fråga grannar om de glömt bort ett möte. I kalendern kan man lätt att gå in och ta reda på vad som händer i föreningen. För att det inte ska bli rörigt är det endast möjligt för styrelsen att lägga in händelser i kalendern.  Kalendern kan även användas för att visa olika evenemang. 
Läs mer om kalenderfunktionen

Dokumenthantering

Bostadsrättsföreningens styrelse kan genom hemsidans dokumenthanteringssystem undvika att en medlem inte fått viktig information som tex protokoll från en årsstämma eller liknande. När ett dokument laddas upp kan styrelsen enkelt välja om dokumentet de lagt upp ska vara tillgängligt på den offentliga sidan eller bara för bostadsrättsföreningens medlemmar. För medlemmarnas del är det alltid bra att ha tillgång till dokument som är av vikt för en boende. Även mäklarinformation finns som nedladdningsbara dokument
 Läs mer om dokumenthantering

Anslagstavla/Forum

Nu slipper medlemmarna i bostadsrättsföreningen sätta upp lappar som rivs ner eller ser trist ut i trapphuset. Det är lätt för en medlem att lägga upp en ny händelse på anslagstavlan och alla nya inlägg rödmarkeras så att det är tydligt för övrigas medlemmar  att något är på gång. Vill man lägga till en bild går det också bra. Styrelsen kan självklart plocka bort opassande inlägg. 
Läs mer om anslagstavlan