Enkät

Enkät och frågeformulär

Enkätfunktionen är en tilläggsfunktion som gör det möjligt att gå ut till lägenhets innehavarna och fråga om olika ämnen som förberedelse inför olika beslut. Det kan även användas för att utvärdera om hur saker uppfattas av innehavarna, eller att gå djupare in på klagomål och annat som genererar åsikter som kan snappas upp av styrelsen