Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas till alla adresser som finns på medlemslistan, som är en standardfunktion som listar alla medlemmarna i föreningen. Under uppstarten av er BRF sida hjälper vi er att fylla i uppgifterna på en särskilt formulär. Uppgifterna kan sedan ändras och uppdateras löpande. Medlemslistan och epostlistan skyddas av lösenord och är inte synlig publikt.  Det finns även en tilläggsfunktion som kan skicka SMS till alla medlemmar på listan.