Avtal

BRF sidans avtalshantering består i dels Dokumentarkivet där avtalen förvaras, och Bildarkivet där man kan förvara avtal som bilder. Avtalen kan även kommas åt från en särskild avtalssida som är lösenordsskyddad.  Denna funktion är en del av standardsystemet. 

Det finns även en premium funktion där avtal och kontrakt kan utformas och undertecknas digitalt. Det finns flera olika lösningar och tillsammans med BRF analyserar vi behöver och tecknar avtal med det system som passar bäst.
Det kan vara att man vill att allt data skall vara i Sverige och att man vill kunna signera med Mobolt Bankid.

För närvarande jobbar vi med https://dochub.com/

Det är ett enkelt och prisvärt system som dock inte förvarar datat i Sverige.

Ett mer avancerat system som används ganska mycket i Sverige är https://www.scrive.com/sv/ 
Det är ganska dyrt, men uppfyller alla säkerhetskrav då signering sker genom BankId

Kontakta oss om ni har något särskilt intresse när det gäller avtal och signerade dokument.