Starthjälp

När ni beställer en BRF sida från oss går vi gemensamt igenom vilka funktioner ni vill starta med och så producerar vi hemsidan. Under tiden vi producerar, håller vi kontakt med webbansvarig som kan komma med input till vår webbdesigner.
När BRF sidan sedan levererats ger vi starthjälp till hela styrelsen och om så önskas håller vi en liten kurs, antingen digitalt via Skype eller liknande. Vi erbjuder även en lite grundligare kurs på plats i våra lokaler i HD Huset i Helsingborg. Denna kurs är även tillgänglig ca 1 gång i månaden, eller vid behöv.