Anslagstavla

Anslagstavla, Forum, Blogg,  Nyheter, FAQ,s

Systemet innehåller flera kanaler för styrelsen att kommunicera med medlemmarna och för medlemmarna att kommunicera med varandra eller med styrelsen. Man kan vädra sina åsikter och lämna förslag till åtgärder eller önskemål om vad styrelsen skall prioritera.

Anslagstavla / Forum

Olika ämnesområden dr man kan lägga in tips och åsikter.

Blogg

Löpande information till medlemmarna från styrelse. 

Nyheter

Kortare information om vad som händer just nu

FAQ,s

Vanliga frågor och faktabank som är likadana för alla bostadsrättsföreningar.

Nyhetsbrev

Regelbundna utskick till medlemmarna