Funktioner

BRF Sidan använder olika funktioner för olika ändamål. Det finns standardfunktioner som alltid ingår. Sedan finns det extra funktioner som man kan köpa till och så finns det Premium funktioner som anpassas efter varje förenings önskemål. I prislistan kan man se de olika funktionerna